مستربچ چیست؟   مستربچ محصولی است كه در آن پودر رنگ (پیگمنت) و یا افزودنی های دیگر بصورت بهینه با یكدیگر در یک رزین پایه ادغام شده اند.افزودنی های مستربچ مقدار زیادی پودر رنگ (پیگمنت )، پر كننده های معدنی یا…